3D Artist

Posted: May 15, 2021

Teamqode yeni ekip arkada?lar?n? ar?yor.

3D animasyon film sektöründe çal??mak üzere

- Houdini
- Cinema 4D
- Unreal Engine
- Blender
- iClone
- Character Creator
- Marvelous Designer
- 3ds Max
- Maya

Progragramlar?ndan birini / bir kaç?n? kullanan dijital sanatç?lar
yada bu programlar üzerinden kendini geli?tirmek isteyen dijital sanatç? adaylar?,

Ekibimizde yer almak için çal??malar?n?zla beraber

[email protected]
Veya instagram @badqode
Üzerinden bize ula?abilirsiniz.

More Information

Source: Behance


More Opportunities: