Art Direktör

Posted: Jan 25, 2020

Designneuro ekibine dahil olmak üzere kreatif i?ler ortaya koymaktan keyif alan, enerjisi yüksek Senior Art Direktör ar?yoruz.

  • Fikirden beslenen kreatif konseptler olu?turabilen,
  • Yapt??? i?lerde bütüncül bir grafik tasar?m yakla??m? ortaya koyabilen
  • Photoshop ve Illustrator'a ileri derecede hakim
  • Güçlü bir portfolyo
  • En az 5 y?l ajans deneyimi

?? Tan?m?

  • Kreatif konsept olu?turmak
  • Keyvisual, ilan, katalog gibi malzemeleri tasarlamak
  • Sosyal medya görselleri haz?rlamak
  • Gerekti?inde Jr. Tasar?mc?lar? yönlendirmek

 

More Information

Source: Behance


More Opportunities: