Digital Ilustrator

Posted: Nov 25, 2021

PJakie zadania czekaj? na Ciebie:

 •         Ilustrowanie elementów do animacji
 •         Kreacja postaci
 •         Ilustracja ksi??ek lub innych produktów fizycznych

 

Nasze oczekiwania:

 •         Dobra znajomo?? pakietu Adobe (Ilustrator, Photoshop)
 •         Efektywna wspó?praca z animatorami
 •         Proaktywna postawa
 •         Storyboarding
 •         Wyczucie estetyczne, dobra organizacja pracy w?asnej
 •         Umiej?tno?? nawi?zywania dobrych relacji oraz wspó?pracy w zespole

Oferujemy:

 •         Mo?liwo?ci rozwoju i zdobycia do?wiadczenia w technologicznej firmie, która jest pionierem na rynku produktów dla dzieci i której misj? jest popularyzacja wychowania przez sztuk?
 •         ?wietny zespó? specjalistów z ró?nych dziedzin sztuki oraz przyjacielsk? i kreatywn? atmosfer? pracy
 •         Umow? o prac? lub kontrakt B2B
 •         Biuro w centrum Krakowa
 •         Pakiet benefitów pracowniczych

Zainteresowanych prosimy o wysy?anie portfolio przez behance lub [email protected]

More Information

Source: Behance


More Opportunities: