Dijital Medya Tasar?mc?s?

Posted: May 4, 2021

Mecra ba??ms?z tasar?m ve uygulama becerisine sahip bir tak?m arkada?? ar?yoruz.

Aranan Nitelikler:
. Adobe yaz?l?mlar? ?le yollar? kesi?mi?
. Wordpress üzerinde deneyim sahibi 
? Tipografi, renk ve grafik tasar?m bilgisine sahip
? Görsel tutarl?l??? olan ve detaylara önem veren
? Sektörel geli?meleri ve dünyadaki tasar?m trendlerini yak?ndan takip eden
? Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlam??

More Information

Source: Behance


More Opportunities: