Grafik Tasar?mc?

Posted: Mar 8, 2023

Grafik tasar?m, görsel ileti?im tasar?m?, reklamc?l?k veya ilgili alanlardan mezun

Grafik tasar?m alan?nda en azb3 y?l deneyim sahibi

Portföyüne sosyal medya, banner, afi?, infografik ve benzeri tasar?mlar? dahil eden

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma gibi gerekli masaüstü grafik editör araçlar?n? etkin bir ?ekilde kullanabilen

Adobe Premiere Pro veya Adobe After Effects gibi araçlarda video düzenlemeleri yapabilen

?yi seviyede tipografi, renk ve kombinasyon bilgisine sahip

Etkili zaman yönetimi ve planlama becerisi olan

Dijital dünyan?n tasar?m gereksinimlerini, trendleri, sosyal ve teknolojik olaylar? yak?ndan takip eden

Kreatif bak?? aç?s?na sahip, sanat yönetimi ve konsept geli?tirme konular?nda yetenekli

Tüm tasar?m süreçlerinde (dijital ve bas?l? i?ler) aktif rol alarak do?ru yönlendirmeleri yapabilen

More Information

Source: Behance


More Opportunities: