?llüstratör

Posted: May 13, 2022

Ba??vurmak için a?a??daki formu doldurmal?s?n?z.
https://hubspot.woohoobox.com/tr-tr/yarisma
Ba?vuru formunda belirtmeniz gerekenler:

 1. ?sim ve Soyisminiz
 2. E-posta adresiniz 
 3. Eserinizin ad? ve eserinize ili?kin dü?ünceleriniz (bir paragraf yeterli)
 4. Kazanma durumunda eserinizin sat??a konulmas?na dair olumlu / olumsuz cevab?n?z.

Teknik Bilgiler:

 1. Çal??malar 35x50 cm, CMYK haz?rlanmal?d?r.
 2. Her kenardan 5mm ta?ma pay? b?rak?lmal?d?r.
 3. Güvenli alanda haz?rlanan çal??malar .png ve .pdf format?nda teslim edilmelidir.
 4. Çal??malar en az 150 dpi olmal?d?r.
 5. Sorular?n?z olursa bize [email protected]'dan ula?abilirsiniz.

Yar??ma Ödülleri:

 1. Yar??mam?zda birinci olan sanatç?m?za 3000 TL ödül,
 2. Yar??mam?z?n ikinci ve üçüncü  derecesine hak kazanan sanatç?lar?m?za 1000'er TL'lik Woohoobox gift card,
 3. Yar??mam?zda ilk yirmiye giren sanatç?lar?m?za Woohooshop Hediyesi verilecek ve;
 4. Dereceye girmi? ilk yirmi eser sanal olarak sergilenecektir.

Hepimizin Dünyas?" Konulu ?llüstrasyon Yar??mas?

Sevgili sanatç?m?z ho? geldin!

Kazanan yar??mac? 3000 TL'lik para ödülünün yan? s?ra eserinin Woohoobox'taki sat?? gelirinin %50'sini almaya hak kazanm?? olur. ?ayet aday istemezse, kazanan eser Woohoobox'ta sat??a sunulmaz.

 

 

 

 

 

More Information

Source: Behance


More Opportunities: