Motion Designer

Posted: Dec 2, 2019

Dijital ve sosyal mecralara masaüstü reklam ve içerik haz?rlayan ekibimizde yer almak üzere,

Sadece animasyon yapmam tasar?ma da fikrim var diyebilecek,

Özgün içerikler haz?rlama konusunda ekibimize fikri katk? sa?layabilecek seviyede vizyonu ve birikimi olan,

After Effects'in uzman?, Cinema 4D'nin merakl?s?,

Portfolyosuna güvenen ve en az 2 y?l ajans deneyimine sahip,

Motion Designer ar?yoruz!

More Information

Source: Behance


More Opportunities: