Motion Designer

Posted: Nov 20, 2020

CO Prodüksiyon ve XOXO The Mag geni?lemeye devam ediyor; bu sebeple Motion Art Director (Video Editor) ar?yoruz.

Ekiple birlikte yarat?c? kavramlar ?ekillendiren,

Projeleri takip edip zaman?nda bitiren,

Yo?un tempolu bir ortamda birden fazla projeyi etkin bir ?ekilde üstlenmek ve yap?lan her i?te yarat?c? olan,

Bütün sunum ve projelerde ayr?nt?lara özen gösteren.

Video, animasyon, tipografi, kurgu ve prodüksiyon konular?na hakim olan,

En az 2 y?ll?k deneyime sahip,
 
Üniversitelerin Görsel ?leti?im Tasar?m? bölümünden en az Lisans derecesi ile mezun,
Adobe Creative Suite uygulamalar?nda yetkin olan Motion Art Director ar?yoruz.

Üniversite mezunu olman?z, Türkçe d???nda en az bir dil konu?up yazabilmeniz, en az iki y?l ajans tecrübenizin olmas?, yo?un i? ko?ullar?na al???k olman?z gibi kriterleri de hat?rlatal?m. Tabii ki ba?vuru yapacak erkek adaylar?n da askerlikle bir ili?i?inin bulunmamas? gerekiyor. 

CV'ler için: [email protected]

More Information

Source: Behance


More Opportunities: