Pennebaker is hiring a Junior Designer / Digital Native in Houston, Texas