Projektant Interface

Posted: Jul 27, 2020

Poszukujemy projektanta UI/UX do projektów aplikacji opartych na Material Design dla systemów Android i Windows.

Wymagania:

Udokumentowane portfolio z projektami ? warunek konieczny;
- Znajomo?? zagadnie? z dziedziny UX/UI: prototypowanie, wireframe'y, RWD
- Znajomo?? narz?dzi do wireframe'owania i projektowania Adobe XD
- Znajomo?? standardów typografii i kolorów w kwestii projektowania UX
- Znajomo?? poj?? front-end'owych, znajomo?? kontrolek Android

Zakres prac:

- projektowanie UI na podstawie istniej?cych wireframów (wi?koszo?? przypadków)
- analiza wymaga? klienta i tworzenie wireframów niskiej i wysokiej jako?ci

Oferujemy:

- Partnerskie traktowanie, szacunek i wspó?prac?
- Godziwe wynagrodzenie
- Rozliczenia per projekt lub godzinowe
 

More Information

Source: Behance


More Opportunities: