Senior Frontend Developer

Posted: May 22, 2020

Zadania
Miejsce pracy: ?ód? stacjonarnie lub praca zdalna

Forma zatrudnienia: UOP/B2B

Poszukujemy osoby bieg?ej w j?zyku JavaScript, której wiedza i umiej?tno?ci podparte s? minimum czteroletnim do?wiadczeniem komercyjnym zwi?zanym z nowoczesnymi technologiami frontendowymi. W?ród codziennych obowi?zków na tym stanowisku b?dzie:

75% - development JS (React 16.8, Redux, Next.js, Jest),

10% - praca z Azure DevOps (GIT, Code Review, Kanban),

5% - stylowanie (Bootstrap 4.x, CSS, SASS, BEM),

5% - czytanie dokumentacji i negocjowanie modelu danych (Confluence, Swagger),

5% - spotkania (w tym daily scrum).Oczekiwana jest bardzo dobra znajomo?? wszystkich wymienionych wy?ej zagadnie?. Mile widziane:

? Node.js, express, redis (w ramach SSR),

? Docker, Azure DevOps Pipelines, AWS (ECS, EKS, S3),

? GraphQL, strapi.

Wymagania
angielski |?rednio zaawansowany |Wymagany
Frontend Development |Zaawansowany
PROGRAMMING / WEB DEVELOPMENT - JavaScript |Bieg?y
React.js - zaawansowany

Do?wiadczenie
3-5 lat

More Information

Source: Behance


More Opportunities: