UI/UX Tasar?mc?

Posted: Jul 28, 2020

Samsun'da bulunan yaz?l?m ajans?m?z Naylalabs için (https://www.naylalabs.com) özellikle UI/UX design ve content design konusunda tasar?m görüsüne sahip tak?m arkada?lar? ar?yoruz. 

Özellikle websitesi ve mobil uygulama arayüz ve prototiplemelerini yapabilecek , güncel araçlar? kullanmay? bilen ve önümüzdeki süreçte tasar?m tak?m?n?n büyütülmesi ve yönetilmesi konusunda insiyatif alacak bir tak?m arkada?? aray???nday?z.

Pozisyon tam zamanl? bir pozisyon olup, remote çal??maya aç?k de?ildir.

Bu pozisyon için ayl?k 6000 TRY brüt maa? ödenecektir. Özellikle ?ehi d???ndan gelmeyi dü?ünecek arkada?lar için k?yaslamalar? aç?s?ndan Samsun - ?stanbul ya?am pahal?l???n? da ilana ekliyorum. 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Turkey&city1=Istanbul&country2=Turkey&city2=Samsun

More Information

Source: Behance


More Opportunities: