Wzornik / Projektant 3D

Posted: Sep 15, 2020

???

Do sta?ej wspó?pracy szukamy Projektanta 3D

Tworzymy innowacyjne rozwi?zania z zakresu Ortotyki i Rehabilitacji dzieci i m?odzie?y.

Do naszego zespo?u szukamy osoby która doda naszym produktom ciekawe, estetyczne wyko?czenie. 

Oczekujemy:

  • bogatego portfolio 

  • kreatywnego my?lenia

  • wysokiego poczucia estetyki 

  • Atutem b?dzie znajomo?? technologii MJF

Aktualnie szukamy osoby która na podstawie dostarczonej bry?y zaprojektuje 3 zestawy wymiennych dodatków które pozwol? na zamienienie produktu medycznego jakim jest orteza w atrakcyjn? "zabawk?" dla dzieci:

  • dino (nawi?zanie do dinozaurów) 

  • robo (roboty)

  • floro (kwiatki, motylki, ??ka)

Podczas rozmów zostan? przedstawione dok?adne wymagania. 

W kolejnych etapach mo?liwa dalsza wspó?praca nad ca?? kolekcj? produktów

More Information

Source: Behance


More Opportunities: